Psychologická ambulancia - Mgr. Dagmar Cakova : +421 911 050 072 | Šafárikovo námestie 7

PRÍJEM NOVÝCH KLIENTOV. 
RÝCHLY TERMÍN : momentálne nie je voľný 

                               

PSYCHOLÓG A PORADENSTVO

Na človeka zameraná, tzv. "rogeriánska" terapia. Patrí k humanistickému smeru, jej absolventi prechádzajú vlastnou individuálnou psychoterapiou, skupinovou terapiou, výcvikom zručností, teórie a supervízie. Jej nosnou hodnotou je terapeutický vzťah medzi psychológom a klientom, ktorý prebieha v špecifických podmienkach akceptácie, empatie a ozajstnosti a je pre každý proces psychoterapie iný, meniaci sa.

Je to pre klienta bezpečný, maximálne prijímajúci proces, v ktorom sa kladie dôraz na "tu a teraz". Smeruje nielen k odstráneniu problémov a ich psychologických príčin, ale aj k zmenám, ktoré vedú k rastu, slobode a sebarealizácii celej osobnosti.

Dĺžka psychologického procesu terapie

Dĺžka terapeutickej hodiny je 50 minút. 

Krátkodobá terapia, poradenstvo -   8 - 15 sedení

Krízová intervencia - 3 - 5 sedení 

Dlhodobá psychoterapia.

Závisí od individuálnych problémov a potrieb klienta. Ukončenie terapie a  poradenstva  sa uskutočňuje po vzájomnej dohode, klient má však možnosť ukončiť ju kedykoľvek.


Objednať termín

PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA


 • Vzťahy, rozchody, nevera, citlivé osobné témy
 • Životné traumy a udalosti, s ktorými sa neviete vysporiadať
 • Depresie a hľadanie zmyslu života, existencionálne otázky
 • Stres, fóbie, úzkostné stavy
 • Neurotické a psychosomatické potiaže - neurózy
 • Poruchy výživy (bulímia, anorexia)
 • Vzťahové problémy
 • Hľadanie vlastnej identity a slobody

Čo nečakajte :

 • Univerzálne a rýchle rady
 • Riešenie niekým iným namiesto Vás
 • Necitlivosť
 • Banalizovanie problému
 • Indiskrétnosť

Objednať termín

Profesný životopisLICENCIA SKP, ČLEN SKP
ŠPECIALIZÁCIA PORADENSKÁ PSYCHOLÓGIA

1994 – FF UK BRATISLAVA, KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA

1997 -  KHaT FN, Bratislava. Práca s leukemickými pacientami, terapeutická činnosť na oddelení a transplantačnom centre. Klinické dni na oddelení psychiatrie FN.       
1998 – Psychoterapeutický výcvik PCA 
1999 – Psychiatrická klinika FN, stáž
2000 – 2003 – KBT terapia, práca s klientom pod supervíziou, individuálna terapia
2003 – Pracovisko KH aT FN 
2004 – Certifikát a Diplom PCA výcviku, Komora psychológov – Osvedčenie o psychologickej a psychoterapeutickej oprávnenosti
2005, 2006 –  Systemická terapia 
2007 -  Hypnóza I. stupeň ( prof. Kratochvíl )

2009 - LICENCIA SKP

2010 - Hypnóza 2.stupeň ( prof. Kratochvíl )
2010 - Hypnóza podľa M.H.Ericksona, Certifikát
2014 -  ŠPECIALIZÁCIA  PORADENSKÁ PSYCHOLÓGIA 

Pracujem dlhodobo samostatne ako PSYCHOLÓG – psychoterapeut

PROFESIONÁLNA ŠPECIALIZÁCIA : krízová intervencia, vzťahy a straty, párová terapia, psychoterapia, mindfulness, sny, hypnóza , relaxácie ,osobnostný rast 

Iné :
Stav : vydatá, dve deti
Záujmy : podvedomie, symboly, sny, C.G.Jung, mindfulness, JOGA. A psy.

CENNÍK

INDIVIDUÁLNE poradenstvo 50€ €/50min.

PÁROVÉ poradenstvo 70€/60min.

VEČERNÝ TERMÍN MIMO ORD. HODÍN :

17,00/60€    18,00/70€


ONLINE poradenstvo 50€/50min.

NEODHLÁSENÝ TERMÍN DEŇ VOPRED - PLNÁ PLATBA. 


PLATBA účet vopred alebo hotovosť.

SK7711000000002618006032 

Nespolupracuje s poisťovňami. 

PROSÍME VÁŽENÝCH KLIENTOV, ABY RUŠILI SVOJE TERMÍNY VČAS. ( MENEJ AKO 24H VOPRED PLNÁ PLATBA )

PRÍJEM NOVÝCH KLIENTOV. 
RÝCHLY TERMÍN : momentálne nie je voľný 
                                
KONTAKT : 0911 050 072
Mgr. Dagmar Cakova - Poradenský psychológ 
Ambulancia poradenskej psychológie Bratislava

IČO : 42 269 431
DIČ : 1073664020


Č.ÚČTU SK7711000000002618006032 

MOŽNOSŤ RÝCHLEHO TERMÍNU ( v prípade uvoľnenia ) 

MOŽNOSŤ ONLINE HOVOROV JE AKTUÁLNA.  ( Treba sa vopred objednať )

ZRUŠENIE TERMÍNU MENEJ AKO 24H VOPRED - PLNÁ PLATBA

PROSÍME VÁŽENÝCH KLIENTOV, ABY RUŠILI SVOJE 

Ulica:

Šafárikovo námestie 7,
Bratislava 811 02

e-mail :
cakovadagmar(at)gmail(dot)com
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu bezpečnostnej komunikácie ochrany osobných údajov.

ORDINAČNÉ HODINY 

Podľa telefonického dohovoru. Prosím píšte sms alebo mail, ak nezdvíham, práve pracujem.

                       

Pondelok: 12:00 - 17,00 

Streda: 12:00 - 17,00 

Štvrtok: 12:00 - 17:00

Mapa